Golub-Dobrzyń 2014

Twierdza Krzyżacka stojąca na wzgórzu nad rzeka Drwęcą pięknie prężąca się nad miastem.

Drwęca ma w tym przypadku bardzo duży wpływ na rozwój i Historię zamku, otóż była granicą dwóch wsi Golubia i Dobrzynia, oraz dwóch ziem chełmińskiej i dobrzyńskiej. Od roku 1231 byłą też granicą pomiędzy Polską, a państwem krzyżackim. Zamek był także, a może głównie klasztorem, ciekawostką są dwie cele pokutnicze sąsiadujące z kaplicą. Do celi zakonnicy wchodzili dobrowolnie i na ustalony wcześniej przez siebie czas, aby modlić się, być blisko Boga i odpokutować grzechy.

Niegdyś rycerz wjeżdżający konno po schodach do komnat nie wzbudzał zdziwienia, związane to było głównie z tym, że rycerz nie był w stanie sam zejść ani wejść na konia bez pomocy służby, ze względu na ciężką zbroję. Takie też schody prowadzą z dziedzińca na piętra zamku. Podobno każdy kto idąc po schodach nagle się obejrzy, w ciągu roku zarży jak koń w najmniej odpowiednim momencie.

W 1977 roku w nowożytnej historii Polski odbył sie tutaj pierwszy turniej rycerski, który z czasem nabrał rangi międzynarodowej.

Zamek jest także hotelem i jeśli nie boimy się duchów renesansowych rycerzy można za naprawdę przyzwoitą kwotę spać z komnatach po których stąpał kiedyś Król Zygmunt III Waza.

 

Komentowanie jest wyłączone